Agenda

Agenda

 • Sreda, 7. dec 2022.
 • Četvrtak, 8. dec 2022.
09:00-12:00
Registracija učesnika

Pult za registraciju, Hotel Gorski

12:00-12:25
Otvaranje konferencije
12:25-13:40
Panel 1
Stepen cirkularnosti domaće privrede kao uslov za harmonizaciju sa EU
Sala
Izvor
 • Uloga zelenih inovacija - saradnja nauke i privrede
 • Stepen cirkularnosti domaće privrede kao uslov za harmonizaciju sa privredom EU
 • Manjak ljudskog kapitala u domenu cirkularne ekonomije
13:45-15:00
Panel 2
eMOBILITY – put od budućnosti do stvarnosti
Sala
Izvor
 • Istorijski pregled ideje električnih vozila
 • Litijum – eksploatacija i zavisnost industrije
 • Stvaranje klime za dalju popularizaciju korišćenja E-Mobility u Srbiji
 • Proizvodnja punjača za električna vozila
 • Proizvodnja električnih vozila i komponenata za vozila
15:00-16:00
Pauza
16:00-17:15
Panel 3
Zelena gradnja kao sastavni deo održive budućnosti
Sala
Izvor
 • Održiva izgrađena sredina
 • Obuhvat zelene gradnje - karakteristike i mogućnosti
 • Zelena sertifikacija - alat za održivu gradnju
 • Ugljenična (energetska) neutralnost – potreba ili obaveza
 • Zelena / održiva gradnja u svetu i kod nas
17:20-18:35
Panel 4
Obnovljivi izvori energije, realnost ili mit
Sala
Izvor
 • Biogas kao odgovor na gasnu krizu
 • Proizvodnja električne energije iz OIE za sopstvene potrebe
 • Vetroelektrane - od ideje do elektrane
 • Geotermalna energija kao zanemaren resurs
 • OIE u sektoru saobraćaja
18:40-18:45
Zatvaranje prvoga dana konferencije
09:20-9:30
Otvaranje drugog dana konferencije
09:30-10:45
Panel 1
Otpad kao energent i resurs reciklažne industrije
Sala
Izvor
 • Upotreba otpada u energetske svrhe
 • Spalionice otpada u Srbiji - potrebni kapaciteti
 • Cementna industrija i otpad kao zamensko gorivo
 • Građani i strah od spalivanja otpada - kako komunicirati
10:50- 12:00
Panel 2
Zeleni vodonik kao gorivo budućnosti
Sala
Izvor
 • Vodonik kao gorivo i skladište energije - tipovi, načini proizvodnje, trenutna isplativost
 • Upotreba vodonika prema načinu proizvodnje na nivou EU i Srbije- sadašnjost i projekcije
 • Modaliteti i problematika skladištenja i transporta
 • Položaj vodonika u EU acquis i vodonične strategije
 • Potencijal vodonika u različitim vremenskim horizontima
12:00-13:00
Pauza
13:00-14:30
Panel 3
Istorijski otpad
Sala
Izvor
 • Istorijski otpad – ima li rešenja
 • Kako tretirati istorijski otpad i graditi infrastrukturu za skladištenje i tretman
 • Kako upravljati kapacitetima za tretman opasnog otpada i da li Srbija ima rešenja za Zapadni Balkan
 • Kako da rešenja za istorijski otpad budu i prilika za zelene investicije
14:30-16:00
Panel 4
Energetska efikasnost
Sala
Izvor
 • Energetska efikasnost kao odgovor na krizu
 • Potencijali privrede za uštedu energije
 • Finansiranje projekata energetske efikasnosti
 • Energetska efikasnost u saobraćaju
16:00-16:20
Zatvaranje konferencije